אחריות

אנחנו בTR כיבואנים רשמיים למותגים מובילים, שואפים לספק שירות מקצועי ואחריות מובהקת ללקוחותינו. אנו דואגים לעמוד בכל הציפיות ולספק מענה מהיר ויעיל לכל בעיה או שאלה. אנחנו מספקים אחריות מקיפה על המוצרים המיובאים והמשווקים על ידנו, כך שתוכלו להיות מרוצים ולפנות אלינו בכל זמן נתון במקרה של תקלה, תיקון או צורך בתמיכה.

1) החלפה אחת 2) אופציה להרחבה לשנתיים נוספות 3) תלוי בדגם 4) אוזניות ומגברים
*האחריות אינה כוללת שבר / קורוזיה ** האחריות על תיקון הינה למשך 3 חודשים

המכשיר אותו רכשת עבר בדיקות יסודיות רבות לפני הגיעו לידיך.
אם מכשיר זה יופעל לפי ההוראות המצורפות לו, הוא ישמש אותך שנים רבות של פעולה תקינה ותפוקה מירבית.
1. האחריות הינה למתן שירותי אחזקה הדרושים לפעולתו התקינה של המכשיר/מקלט בתקופת האחריות.
2. האחריות לגבי החלפת מכלול קרן הלייזר למכשירים כגון בלו ריי, דיוידי, וקומפקט דיסק, הינה למשך שנה אחת בלבד.
3. האחריות על ראשי ההקלטה, הכונן הקשיח וכונן הצריבה הינה למשך שנה אחת בלבד - במקרה של תיקון מכשיר בעל
כונן קשיח HDD אין אפשרות שימור המידע - באחריות הלקוח לגבות את המידע השמור על המכשיר טרם הכנסת
המכשיר לתיקון.
4. האחריות לגבי החלפת טוויטר/וופר/רכיב כלשהו ברמקול - תקפה לפעם אחת במהלך תקופת האחריות. במידה וזוג
רמקולים ומעלה תקולים, האחריות בטלה עקב שימוש לא סביר.
5. אנו מתחייבים לתקן כאמור, כל קלקול במקלט/מכשיר ולהחליף בו כל חלק הטעון החלפה בהקדם האפשרי עפ״י המועד
הקבוע בחוק שבו נדרש לעשות זאת ע״י בעל התעודה, במעבדת השירות של החברה. תיקון של מכשירים יינתן אך ורק
במעבדת השירות של החברה כאשר:
א. הובלת המכשיר אל מעבדת השירות וממנה היא באחריותו המלאה של בעל המכשיר.
ב. הובלת המכשיר ע״י חברת הובלות הינה על חשבון הלקוח ובאחריות הלקוח בלבד.
ג. במידה ואין באפשרותו של הלקוח להוביל את המכשיר למעבדת השירות, ניתן להשאיר את המכשיר בנקודת
השירות.
ד. יש להקפיד לרשום במפורט את מהות התקלה ואת מספר הטלפון לטובת אבחון התקלה. תעודה זו תקפה כלפי
הקונה הישיר, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה, התעודה אינה ניתנת להעברה למעט מקרים בהם הנושא יתואם
עימנו מראש.
האחריות לפי תעודה זו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. מוצרים שלא יובאו לישראל באמצעות חברת ט.ר אלקטרו סטריאו בע״מ.
2. יבוא אישי הנעשה באופן פרטי ללא מעורבות ט.ר אלקטרו סטריאו בע״מ. )לא קיימת אחריות בינלאומית(
3. המכשיר תוקן/נפתח או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
4. קלקול שנגרם בזדון, או עקב רשלנות שלא ע״י נותן תעודה זו, שליחו או עושה שירותו אחזקה מטעמינו.
5. מצב של נורית )פיקסל( שרופה. עפ״י צו היצרן עד 5 נוריות שרופות בשנה זהו מצב תקין.
6. במקרה של שבר במכשיר ו/או נזק לחלקי הפלסטיק השונים, חלודה, קורוזיה וכדומה.
7. תקלה הנובעת מתקלות או הפרעות ברשת החשמל או מאי תקינות השקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם חלק
מאביזרי המכשיר.
8. במכשיר נעשה שימוש למטרות מסחריות )למעט מקרים בהם ניתנה הסכמה מראש ע״י ט.ר אלקטרו סטריאו
בע״מ(.
9. במקרה של צריבה במסך. למניעת צריבה על המסך המנע מלשדר אינפורמציה קבועה למשך זמן.
10 . הסרה או מחיקה של מספר סידורי המופיע בגב המכשיר.
11 . פירוק רגלי המוצרים.
הקפידו לרכוש את מוצרינו ממשווקים מורשים בלבד, רשימת המשווקים מופיעה באתר.

מעל 30 שנה

מקצועיות ללא פשרות

לעדכונים ומבצעים, הירשמו לניוזלטר